KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

SÁCH GIÁO KHOA TIẾNG ANH 3 WONDERFUL WORLD

Bước 1: PHHS mở trang bìa 2 sách học sinh để cào, lấy mã code như hình sau:

Bước 2: Bấm vào đây để khai báo thông tin và nhập mã code của sách

  • (Nếu HS đã có tài khoản, bấm vào đây để truy cập tài nguyên của sách)